Samarbejdsaktiviteter

Bookmark and Share Print Page

Samarbejdsaktiviteter

De samarbejdsaktiviteter, som du vil kunne opleve i dit projekt, er her kort beskrevet:

 
Teamdannelse

Ved etablering af projektgruppen giver vi dig sikkerhed for, at teamets deltagere lærer hinanden at kende, samt at der skabes motivation og gejst omkring projektet. Vi sætter blandt andet fokus på, hvordan den enkelte projektdeltager bedst muligt bidrager til projektet, samt hvordan samarbejdsformen skal være, så den mest effektivt understøtter målene for dit projekt. 

 


Tidlig udfordring

I projektets tidlige fase samler vi udvalgte deltagere fra projektgruppen, så vi får udfordret forhold som projektets mål, forudsætninger, antagelser, rammer og mulige løsninger. Vi inviterer gerne personer uden for projektgruppen, som enten har stor erfaring fra denne type projekter eller har en ”skæv” vinkel. Dermed kan du være sikker på, at både den bedste, mest opdaterede viden og de nyeste visionære idéer bliver bragt i spil i dit projekt.
 

Opstartsworkshop

Ved projektets start afholder vi en opstartsworkshop. Workshoppen har to formål - nemlig at sikre, at al nødvendig viden om dit projekt er til stede hos projektgruppens deltagere, samt at projektgruppen i fællesskab får defineret og forstået projektets mål og succeskriterier. Der vil på opstartsworkshoppen være stærk fokus på at skabe ejerskab og fælles fodslag om projektet.

 

Time out

Under projektet afholder vi enten planlagte eller improviserede time-outs. Formålet et at tage en kort pause fra det daglige arbejde i projektet for at vurdere, om projektet og projektets deltagere er på ret kurs set i forhold til dine mål og succeskriterier for projektet, som blev defineret i starten af projektet. Langt de fleste problemer, der typisk opstår i et projekt, kan løses, hvis de tages i opløbet.

 

Procesevaluering

I løbet af projektforløbet afholder vi en såkaldt procesevaluering, hvor du får en systematisk evaluering af, hvordan arbejdsformer og samarbejdet i projektet fungerer. Målet er at styrke det, der fungerer og korrigere kursen hvor nødvendigt. Det er kun, når samarbejdet fungerer, at du får de ønskede topresultater.

 

Lessons learned

Ved projektets afslutning afholder vi et lessons learned møde. Målet er, at du får afsluttet projektet med en klar fælles opfattelse i projektgruppen af, hvordan det gik - både i forhold til forløbet og slutresultatet. Samtidig stiller vi skarpt på, hvilken læring samt nye initiativer og muligheder, der skal videreføres til andre parter eller projekter. Videnvækst skal være resultatet for dig og alle projektets parter.

 

Nedenfor ses vores samarbejdsmodel. Her er samarbejdsaktiviteterne sat i sammenhæng med deltagende parter og anvendte virkemidler.


Kontakt
Lars Kongshammer
Kvalitetskoordinator
+45 43486887

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.