Nyheder

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2015
 2. JAN
 3. FEB
 4. MAR
 5. APR
 6. MAJ
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2017 >

4 apr 2013 | Nyhed: Istanbul bliver klimasikret 

Istanbul er i fuld gang med at sikre sig mod de oversvømmelser, som klimaforandringerne vil medføre i fremtiden. Det sker bl.a. ved hjælp af en omfattende Flood Risk Analysis – som mange danske kommuner også kan benytte med stort udbytte.
 
Millionbyen Istanbul har, med sin placering ved Bosporus-strædet og bugten Det Gyldne Horn, jævnligt været udsat for oversvømmelser. Klimaforandringer med stigende nedbørsmængder har kun øget problemet. I 2009 kostede kraftige skybrud således 30 af byens indbyggere livet, samtidig med at der skete store materielle ødelæggelser på veje, jernbaner, boliger, butikker og vandforsyningen. Derfor har Grontmij gennemført et omfattende Flood Risk Management-program.
 
”Grontmij har stået for analyser og modelleringer, indhentning af data og verifikation af resultater. Det har vi gjort med udgangspunkt i vores erfaring fra både lokale og internationale opgaver inden for risikovurdering og kystbeskyttelse”, siger Alvaro Fonseca, der er projektleder i Grontmijs forretningsområde Water & Energy.


 
Flood Risk Analysis indeholder typisk elementer, der kan være med til at forhindre skader ved oversvømmelse. Analysen kan også omfatte udvikling af beredskabsplaner, der forbereder befolkningen på oversvømmelser, og som sikrer et effektivt offentligt ulykkesberedskab.
 
”I det tyrkiske projekt, som vi udfører for ISKI, Istanbul Metropolitan Municipality, kigger Grontmij på hele vandkredsløbet i området. Det vil sige regn, nedsivning, overfladeafstrømning, strømningsveje, vandstrømning i floderne, vandstand i Sortehavet m.v.”, siger Alvaro Fonseca.
 
Grontmijs bidrag, som danner basis for at udvikle et holistisk Flood Risk Management-program med et Early Warning System (EWS), består af:
 
-  Avanceret 3D terrænmodellering og hydrodynamisk modellering
 
-  Indhentning og analyse af data og verifikation af resultater
 
-  Risikoanalyse, baseret på kortlægning af oversvømmelser i området
 
-  Kortlægning af overfladeafstrømning og afstrømning til floderne, som danner et godt grundlag for at tænke i bæredygtige løsninger, når det drejer sig om lokal  håndtering af regn (LAR).
 
Projektet hjælper byplanlæggere og beslutningstagere med at sætte bæredygtige rammer for byudviklingen og prioritere indsatsen der, hvor risikoen er højst, og forebygge risikoen i andre områder. Samtidig får forsyningsselskabet et godt overblik over, hvilke risikoområder der skal prioriteres højst.
 
”Det betyder, at ISKI bl.a. får overblik over de tekniske og ikke-tekniske foranstaltninger, herunder konstruktion af diger, kontrollerede oversvømmelser og dæmninger. Så kunden kan bruge den hydrodynamiske model som et planlægningsværktøj langt ud i fremtiden”, siger Alvaro Fonseca.

Se video, der viser, hvordan Flood Risk Analysis bliver brugt til at vise risikoen for oversvømmelse ved de to floder, der løber ud i Sortehavet ved byen Agva, et par timer fra Istanbul.
 
Videoen viser, hvordan vandet begynder at fylde de forskellige vandkanaler og huller i terrænet. Når regnen bliver kraftigere, viser videoen effekten af en fuldstændig mættet jord, hvor vandet ikke kan nedsives, og hvor tilbageholdelse af vandet ikke længere er mulig.
 
Når disse betingelser er opfyldt, kan man se byen blive oversvømmet.

Kontakt
Alvaro Fonseca Alvaro Fonseca
Ingeniør
+45 4348 4618

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.