Vandforsyning

Bookmark and Share Print Page

Vandforsyning

Med rådgivning fra Sweco får du fremtidssikrede løsninger til din vandforsyning. Vi rådgiver om hele forløbet lige fra grundvandsdannelse og -beskyttelse over kildepladsplanlægning og optimering af indvindingsstrategier og vandbehandling til sikker drift og distribution til forbrugernes haner.

Swecos løsninger tager afsæt i de udfordringer, du står overfor. Vi rådgiver hele vandsektoren inden for de klassiske problemstillinger på driftssiden og de tilpasninger, sektoren møder i hverdagen. Sammen med dig finder vi den bedste løsning på dit projekt.

Få professionel rådgivning om

  • Geologi og geofysik
  • Kildeplads og boringer
  • Vandværket
  • Ledningsnet og drift
  • Forbrug og optimering
  • Planlægning og ledelse
  • Processer, LEAN og coaching


Som kunde er du sikret den optimale planlægning, der kan hjælpe dig og din vandforsyning i bestræbelserne på at yde den bedste service over for myndighederne og forbrugerne i jeres forsyningsområde.

Fleksibel samarbejdsform
Vi tilpasser samarbejdsformen den aktuelle opgave og arbejder i den rådgiverrolle, der passer til netop dit projekt - hvad enten det er som bygherrerådgiver, traditionel rådgiver eller som part i rammeaftaler og partneringopgaver.

Succeskriteriet for os er, at alle samarbejdspartnere oplever et tilfredsstillende forløb. Derfor inddrager vi vores samarbejdsmodel, der understøtter fælles ansvar, læring, refleksion og en dynamisk arbejdsform fra start til slut i dit projekt.

Du kan læse mere om samarbejdsmodellen her.

KONTAKT
Klaus Rosendal Klaus Rosendal
Afdelingschef
+45 4348 6645
Frank Jordt Kappel Frank Jordt Kappel
Afdelingschef
+45 2723 1426
Peter Alfred Peter Alfred
Markedschef
+45 8210 5179

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.