Grontmij: Broer og Tunneler 

Broer og Tunneler

Bookmark and Share Print Page

Broer og tunneler

Etablering, reparation og vedligehold af broer og tunneler indgår som væsentlige elementer i udbygning og modernisering af infrastrukturen i Danmark - og er en kerneydelse for Sweco.

Sweco har været rådgiver på en lang række markante bro- og tunnelprojekter i Danmark og udlandet. Du har derfor - uanset opgavens størrelse og kompleksitet – altid adgang til en omfattende og opdateret viden og erfaring inden for alle typer af broer og tunneler.

Fra idé til nyanlæg til drift og vedligehold til nedrivning

Du kan få rådgivning inden for alle aspekter af bro- og tunnelarbejder fra idé over planlægning til nyanlæg. Samtidig kan vi hjælpe dig med eftersyn og systematisk vedligehold af eksisterende bygværker - f.eks. med vores broforvaltningssystem RoSyBRIDGE.

Ud over arbejdet med selve konstruktionerne har du mulighed for at trække på vores kompetencer inden for alle indledende analyser, undersøgelser og vurderinger samt supplerende opgaver som vejanlæg, støj, belysning, mekaniske og elektriske installationer samt vandbygningsarbejder.

Du kan drage store fordele ved at trække på vores erfaring, idet den sikrer dig projekter til aftalt tid og kvalitet med fokus på minimering af de samlede anlægsudgifter i bygværkets levetid. Samtidig bliver dine projekter gennemført med færrest muligt gener for trafikken og med stort hensyn til det fremtidige vedligehold.

Vi arbejder i 3D

Broer og tunneler tegner og beregner vi i 3D. Ved at tegne konstruktionerne i 3D og indlægge dem eksempelvis i 3D-modellen for et vejprojekt, sikres ekstra god geometriske overensstemmelse mellem vejen og konstruktionerne, og mange grænseflader kontrolleres bedre. Derudover kan konstruktionerne visualiseres og et eventuelt samarbejde med en arkitekt forbedres.

Du kan få glæde af vores kerneydelser:

  • Planlægning
  • VVM-vurdering
  • Detailprojektering
  • Udbud
  • Kontrahering
  • Byggeledelse, overtilsyn og fagtilsyn
  • 3D projektering
  • Forskellige samarbejdsformer; Partnering, tidligt udbud, totalentreprise

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at gennemføre dine bro- og tunnelprojekter, så kontakt:


Morten Leger Larsen, Afdelingschef Øst, tlf.: +45 4348 6608:

Søren Grubbe Nielsen, Afdelingschef Vest, tlf.: +45 8220 3515

Kontakt
Morten Leger Larsen
Afdelingschef
+45 4348 6608
Søren Grubbe Nielsen
Afdelingschef
+45 8220 3515

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.