Grontmij: Håndbogen Klimaledelse 

Håndbogen "Klimaledelse"

Bookmark and Share Print Page

Håndbogen "Klimaledelse"

Siden lanceringen i marts 2009 har håndbogen Klimaledelse leveret viden, værktøjer, praktiske erfaringer, nytænkning og inspiration til landets voksende skare af klimaledere i både offentlige og private virksomheder.

Håndbogen, der udgives i et samarbejde mellem Sweco og Forlaget Andersen, indeholder nu bidrag fra 57 eksperter, heraf en lang række eksterne virksomhedsledere, forskere og NGO'er, der deler ud af deres viden, erfaringer og personlige synspunkter om klimaledelsens mange aspekter.

Bogen opdateres fortsat fire gange årligt med nye højaktuelle artikler, så virksomheder og myndigheder holdes ajour med den nyeste viden på området.

Bæredygtighed i sektorerne

Fra 2010 har Klimaledelseshåndbogen sat fokus på bæredygtighed i sektorerne.

COP15 fik ikke en global aftale i hus, men både i den offentlige og private sektor er der er en stigende bevidsthed om, at vores samfund ikke kommer uden om at tilpasse sig klimaændringerne, og at det er nødvendigt at reducere vores energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Klimaledelse skal derfor udmøntes i aktiviteter, der kan føre til øget bæredygtighed inden for alle områder af samfundet.

Vi vil derfor bede eksperter fra de mest relevante instanser og virksomheder give deres bud på, hvordan nogle af de vigtigste sektorer kan blive bæredygtige herunder vand, energi, planlægning og design, transport og mobilitet samt vækst og kompetencer.

Redaktion

Klimahåndbogen er udarbejdet af en redaktion, hvori chefrådgiver Sigurd Bunk Lauritsen fra Sweco har deltaget.

Om håndbogen

Klimahåndbogen stiller skarpt på begrebet klimaledelse og spænder over en bred vifte af praktiske erfaringer til værktøjer, teoretiske tilgange, casestudier og idéer til nytænkning.

Håndbogen findes både som print- og internetversion.

Se oversigt over alle artikler

En oversigt over samtlige artikler fra håndbogen kan ses her.

Se uddrag af artikler fra håndbogen

Nedenfor er uddrag af enkelte af artiklerne i håndbogen:

Klimaagendaen i EU

Vejen til CO2-neutralitet i København

Københavns Energis Klimastrategi

Bæredygtig Vandforvaltning i Singapore.pdf

Kontakt
Sigurd Bunk Lauritsen Sigurd Bunk Lauritsen
Gruppeleder
+45 4348 4478

Bestil håndbogen

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.