Grontmij: Klimastrategier 

Klimastrategi for din virksomhed

Bookmark and Share Print Page

Klimastrategi for din virksomhed - sådan kommer du videre

Sweco udarbejder klimastrategier og handlingsplaner for virksomheder, kommuner og andre, der ønsker at arbejde aktivt med klimaspørgsmål.

Arbejdet kan følge nedenstående trin - og vi har tilrettelagt vores ydelser, så vi kan bistå overalt, hvor der er behov for det i processen.

Vi kan styre hele processen eller bidrage med specialistviden på afgrænsede områder, hvis det passer bedre til den konkrete situation. Og så yder vi professionel coaching, der kan hjælpe med at holde målene i fokus og nå ind til den mest optimale klimaløsning og klimastrategi. 

Sweco arbejder grundlæggende på baggrund af World Business Council for Sustainable Developments metode inden for Corporate Social Responsibilty (CSR) på klimaområdet (The Greenhouse Gas Protocol). Vi har i kraft af vores tidligere projekter i danske virksomheder og kommuner opnået stor erfaring med brug af metoden.


Klik på modellen for mere information om de enkelte trin i processen.

Referencer: Klimastrategier

Udarbejdelse af CO2-strategi for Novo Nordisk 
Sweco har assisteret Novo Nordisk A/S med at analysere forskellige muligheder og inddrage relevante parter i udvikling og udformning af CO2-strategien. Interne såvel som eksterne reduktionsmuligheder er belyst, og forskellige scenarier er opstillet og vurderet i forhold til omkostningseffektivitet, bæredygtighed og realiserbarhed. Strategien var grundlag for Novo Nordisks deltagelse i Climate Savers programmet under WWF.


Klimastrategi for Lundbeck A/S 
Sweco har assisteret i forbindelse med udarbejdelsen af en koncern CO2-strategi for H. Lundbeck A/S. Sweco bidrog med kortlægning af emissioner og prioritering af projekter.


Kortlægning af drivhusgasser for Vestforbrænding 
Sweco har udarbejdet en klimastrategi for Danmarks største affaldsforbrændingsanlæg. Forbrændingsanlæggets CO2-udledning er blevet kortlagt og rammer og klimastrategier fastlagt. Projektet udmøntede sig i en række af mulige tiltag til Vestforbrænding for at opnå deres målsætninger om at begrænse CO2-belastningen i deres virksomhed.


Arla Foods Climate change strategy 
Sweco har faciliteret udarbejdelse af Arla Foods globale klimastrategi. I et styret forløb blev retning og afgrænsning af klimastrategiens indhold fastlagt. Ligeledes er der udarbejdet planer for, hvordan klimastrategien implementeres i hele organisationens forretningsprocesser og i hvilken takt aktiviteterne udføres.


Verdensnaturfonden WWF 
Sweco har udarbejdet WWF’s klimaguide, som er en vejledning til små og mellemstore virksomheder om, hvordan de kommer i gang med at gennemføre en klimastrategi.


CO2-strategi for butikker i SPAR-kæden 
Sweco hjælper SPAR-kæden i Danmark med at udarbejde en klimastrategi, der skal kortlægge energisparemulighederne og CO2-emissioner i tre case-butikker. Projektet forløber frem til udarbejdelsen af en udrulningsstrategi for kædens butikker.


Feasibility study af en vindmøllepark som CDM-projekt i Egypten 
Swecos analyse af mulighederne for anvendelsen af de fleksible mekanismer under Kyoto protokollen. Sweco arbejder intensivt med finansieringsmuligheder via CDM og har et internationalt perspektiv på klimaindsatsen. 

 

Kontakt
Sigurd Bunk Lauritsen Sigurd Bunk Lauritsen
Gruppeleder
+45 4348 4478

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.