Klimaledelse fra A til Z

Bookmark and Share Print Page

Klimaledelse fra A til Z

Klimaændringerne kloden rundt kræver nye måder at lede på både i offentligt regi og private virksomheder, der alle skal ruste sig både mod følgerne af det lokale vejr og konsekvenserne internationalt, såsom ændringer i produktionsmuligheder og adgang til råstoffer.

Vi skal tilpasse os et klima i forandring og nedbringe vores udslip af drivhusgasser, tænke innovativt og skaffe finansiering til det hele. Motivere medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere og et hav af andre interessenter og samtidig få alle nye tiltag kommunikeret ud til omverdenen på en effektiv måde.

Sweco hjælper dig med at udarbejde klimastrategien og hele den komplekse ledelse af alt dette, som under et kaldes klimaledelse.

Vi arbejder på at tænke klimaudfordringerne ind i alle projekter og ydelser til gavn for dig som kunde – og for klimaet.

Hvad er klimaledelse?

Klimaledelse er den daglige ledelse rettet mod at reducere virksomhedens påvirkning af klimaet og tilpasse virksomheden til klimaændringerne.

Klimaledelse handler således ikke kun om CO2-reduktion, men også om at forstå – inden det er for sent – hvilke konsekvenser klimaændringerne har for virksomheden, samt sikre en rettidig omstilling og tilpasning til de nye vilkår. Det er en dobbelt tilgang, og begge tilgange er relevante. Som klimaleder kan man vælge at arbejde med dem hver for sig eller samlet, alt efter hvad der er relevant for virksomheden.

Kontakt
Uffe Gangelhof
Markedschef
+45 8220 3556

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.