Natur, Miljø & Klima

Bookmark and Share Print Page

Naturen har hovedrolle i alle projekter

Alle Swecos rådgivningsopgaver indeholder i dag elementer af bæredygtighed for at projekterne kan leve op til de øgede behov for at passe på natur, miljø og klima.

Både på nationalt og internationalt plan er diversitet i naturen, miljøvurdering af projekter samt tilpasning af bygninger og infrastruktur til klimaændringerne nøgleområder i Swecos rådgivning.

Det betyder, at du kan få hjælp til sikker og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer, bl.a. med udgangspunkt i avancerede geologiske og hydrogeologiske modeller. Du kan få afdækket potentielle påvirkninger af miljøet i forbindelse med store anlægsprojekter ved grundige VVM-analyser. Endvidere kan vi sikre dig, at dine projekter gennemføres ud fra en overordnet planlægning hvad angår håndtering og deponering af forurenet jord.
Kontakt
Ola Hansson
Water & Energy Director
+45 4348 6229

Cookies

Our website uses a set of cookies which help us to monitor visitors. We use this information for the purpose of understanding how visitors use our site and to carry out necessary improvements. The cookies we use do not store personal data. Without your consent, you can still visit our websites but your session will not be monitored.